O škole

Více informací o programu naší školy

Honza PletánekV první fázi se jedná převážně o fyzický výcvik, kde se nejdříve učí základním principům jako je uvolnění, správná pozice těla, koordinace, sladění pohybů atd. To je učeno a posléze procvičováno stáním a setrváváním v určitých pozicích a následně učením se různých sestav cviků. Tyto sestavy jsou nejdříve prováděny pomalu s důrazem na správnost a přesnost pohybů a to je patrně ta forma praxe taiji, jakou zná většina laické veřejnosti.

Posléze mohou být tyto pohyby prováděny až s neuvěřitelnou dynamikou (existuje zde i celá řada dynamických sestav). Každý pohyb z těchto sestav má své reálné bojové použití a současně nějakým konkrétním způsobem ovlivňuje cirkulaci energie v systému těla. Pomalé provádění sestav je ze začátku nezbytné proto, aby nedocházelo k porušování daných principů a to až do jejich úplného zažití a zautomatizování. Sem například patří pohyb po kruhu, držení správné struktury těla, přenášení a vedení síly, pohyb vycházející z těžiště, plynulost atd. Samozřejmě je nesmysl myslet si, že sebeobrana se dá provádět pomalu. To je jen forma nácviku a v sestavách se jedná o rozvoj vnímání a cítění, ke kterému dochází po zvládnutí základních fyzických principů. Tento následný krok (odvislý od správné a vytrvalé praxe) posouvá taiji obrovským způsobem a zpraktičťuje ho i pro zcela běžný život. Jedná se o postupný a zcela přirozený vývoj ve správném pořadí, protože citlivost a rozšířené vnímání bez patřičného zakořenění a základů není k ničemu a může způsobovat řadu potíží.

Poté následuje výcvik zaměřený na rozvoj "síly" (energie). Správná struktura těla, která je vybudována dobře prováděným cvičením a je zároveň odrazem vnitřního otevření a průchodnosti, citlivost, neobyčejná síla, schopnost práce s energií ve všech jejích formách (fyzické, mentální i spirituální), zkoumání a cesta k podstatě své bytosti, vedou k pochopení pravého stavu věcí a tím zcela přirozeně k laskavosti a přání štěstí všem bytostem. Současným jakoby vedlejším produktem je například schopnost léčit sebe i druhé a zvládání i složitých životních situací s nadhledem.

Francois HainryV taiji existuje řada různých stylů a způsobů provádění. Z původně meditačních cvičení sloužících taoistickým mnichům k propojování horních a dolních okruhů vědomí, se stává bojovým uměním a po vynálezu palných zbraní zdravotním cvičením. Dnes je taiji také sportovní disciplínou a olympijským sportem. Základní rozdělení je podle rodinných stylů - Yang, Wu, Wu (Hao), Sun atd. Všechny tyto styly jsou založené na téže sestavě, i když forma provádění je poměrně hodně odlišná, a v každém z nich existuje řada dalších forem.

Nicméně principy, z kterých vychází provedení, jsou prakticky všude stejné. Rozdíl je jen ve vnější formě. Stejně tak je to i s dalšími takzvaně "vnitřními" styly jako je pakua a hsini.

V naší škole se učí tradiční styl Yang. Pokročilé skupiny studují podle zájmu Sun Lutangův systém a wudangské taiji, které je nejpůvodnějším stylem a z něj se všechny další styly vyvinuly.

Naším učitelem je Francois Hainry.

best https://www.bestvapesstore.com review product and produce unique is effective. in the late 19th century, the ribs of the interior of the large european railway station were the source of inspiration for exact www.phyrevape.com. discover the world of breitlingreplica.to. replica robins collection. every one trusted replica watch sites forum has been properly desigeed and processed. swiss replica orologi di lusso svizzeri è affidabile feel so solid.